CEZ Skawina

CEZSkawina

Pogoda

Kalendarz

Odwiedziny

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 
Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Skawina
niedziela, 03 lutego 2013 00:00

Starosta Krakowski informuje  o przystąpieniu do realizacji modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Skawina – obszar wiejski.
Wykonawcą prac jest konsorcjum dwóch firm: PUGP GEOMIAR Sp. z o.o. I GEORES Sp. z o.o. Pracownicy w/w firm wykonujący prace geodezyjne będą posiadali identyfikatory ze zdjęciem zawierające imienne upoważnienie wystawione przez Starostwo Powiatowe w Krakowie, jak również koszulki odblaskowe z napisem „GEODEZJA” i nazwą firmy wykonawcy.
Wykonawca dokona na gruncie niezbędnych ustaleń i pomiarów geodezyjnych budynków i konturów użytków gruntowych w terenach zabudowanych, ponadto pozyska dane techniczne dotyczące budynków i lokali, a także informacje o sposobie wykorzystania gruntów.

Właścicieli oraz osoby władające nieruchomościami prosi się o udzielenie informacji o posiadanych budynkach i lokalach geodetom wykonującym pomiary terenowe. Zgodnie z Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym, pracownicy wykonawcy mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonania czynności związanych z wykonywanymi pracami. Jednocześnie, zgodnie z ustawą, właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić geodetom wykonanie prac terenowych.

W wyniku prac zostanie sporządzony projekt operatu opisowo – kartograficznego. O terminie i miejscu wyłożenia projektu do wglądu poinformuje Starosta Krakowski przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie i Urzędu Miasta i Gminy Skawina.
Termin zakończenia prac geodezyjnych został określony na 14 styczna 2014 roku.

Szczegółowe informacje zostaną przedstawione na Zebraniu Wiejskim wsi Wola Radziszowska, które odbędzie się w dniu 13 lutego 2013 roku o godzinie 18:00 w dużej sali Domu Ludowego.