CEZ Skawina

CEZSkawina

Pogoda

Kalendarz

Odwiedziny

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 
 
Witamy w Woli Radziszowskiej
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina
niedziela, 09 czerwca 2019 12:40

geodezjaBurmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina. Studium obejmuje cały obszar gminy Skawina w jej granicach administracyjnych.

Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium oraz wnioski w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. - własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:

  • na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, bezpośrednio - poprzez złożenie w Urzędzie na Dzienniku Podawczym - UMiG Skawina, Rynek 14, pokój Nr 1,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Skawina, 32-050 Skawina, Rynek 1,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wzór wniosku do ewentualnego wykorzystania przez zainteresowanych jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skawina: www.gminaskawina.pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina, Rynek 3, pokój 15 oraz Rynek 14 pok.1.
Wnioski złożone z zachowaniem w/w terminu (do 30 września 2019 r.) będą rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina na etapie sporządzenia projektu Studium. Rozpatrzenie nastąpi w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skawina na stronie internetowej: www.gminaskawina.pl

Załączniki:

DRUK WNIOSKU - STUDIUM - 06.06.2019.pdf

 
Zmiany w komunikacji miejskiej
sobota, 25 maja 2019 17:48

informacjaUrząd Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że od dnia 1 czerwca 2019 r nastąpią zmiany w komunikacji miejskiej funkcjonującej na terenie gminy Skawina. Zmiana dotyczy przebiegu linii aglomeracyjnej 253, która zostanie wydłużona do Woli Radziszowskiej oraz linii 263, która zostanie skrócona do stacji PKP Radziszów.

 
OGŁOSZENIE
środa, 03 kwietnia 2019 20:43

pocztaRada Sołecka poszukuje osoby do prowadzenia Agencji Pocztowej w Woli Radziszowskiej. Szczegółowe informacje można uzyskać u sołtysa - telefon kontaktowy 695 922 039.

 
Inwentaryzacja źródeł ciepła
środa, 13 lutego 2019 13:46
termomodernizacja

Na obszarze Gminy Skawina obowiązuje tzw. „uchwała antysmogowa”. W celu przygotowania przez Gminę Skawina odpowiedniej pomocy dla mieszkańców, która pomoże w dostosowaniu źródeł ciepła do wymogów uchwały, niezbędna jest informacja o ilości i rodzaju węglowych źródeł ciepła, a także potrzebach mieszkańców w zakresie termomodernizacji budynków oraz odnawialnych źródeł energii. Przekazane przez Państwa informacje będą niezwykle użyteczne i zostaną wyłącznie wykorzystane do tworzenia nowych form wsparcia mieszkańców w zakresie pomocy doradczej oraz finansowej.

Inwentaryzacja będzie prowadzona w dogodnej dla mieszkańca formie:

  • formularza elektronicznego - dostępny od 15 lutego 2019 (piątek) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skawina www.gminaskawina.pl

  • pisemnej - formularze inwentaryzacyjne będą dostarczane razem z nakazami podatkowymi lub odrębnymi listami. Formularz należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Gmina Skawina, ul. Rynek 12, 32-050 Skawina.

  • elektronicznej, poprzez wysłanie skanu lub zdjęcia na adres e-mail Gminy Skawina: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Akcja inwentaryzacji budynków potrwa około dwóch miesięcy. Dziękujemy za zaangażowanie i każdą ankietę!

Zachęcamy w szczególności  do uzupełnienia formularza on-line już od 15 lutego

 
Nazwy ulic w Woli Radziszowskiej

Zamieszczamy mapę Woli Radziszowskiej z naniesionymi nazwami ulic, które zatwierdzono na zebraniu wiejskim 14 listopada 2018 r.

mapawolaradziszowska

 
Nowe taryfy zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków
sobota, 25 listopada 2017 13:16

wodaZ dniem 1 stycznia 2018 r. następuje zmiana taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Podane w tabeli ceny są cenami brutto (z podatkiem VAT) i dotyczą gospodarstw domowych. Szczegółowy cennik podany jest na stronie internetowej ZWiK Skawina.

Cena za 1m3 dostarczonej wody 4,86 zł
Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 7,67 zł
Opłata abonamentowa za okres rozliczeniowy 11,12 zł
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 10