CEZ Skawina

CEZSkawina

Pogoda

Kalendarz

Odwiedziny

Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości 
 
Witamy w Woli Radziszowskiej
Plan finansowy sołectwa Wola Radziszowska na rok 2012
niedziela, 20 listopada 2011 00:00

W dniu 6 listopada 2011 r. odbyło się Zebranie Wiejskie, na którym został zatwierdzony plan finansowy sołectwa Wola Radziszowska na rok 2012. Środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

  • Wykonanie asfaltów bitumicznych
  • Naprawa dróg tłuczniowych
  • Czyszczenie rowów melioracyjnych
  • Zakup i montaż dwóch luster na skrzyżowaniach dróg
  • Zimowe utrzymanie dróg
  • Bieżące utrzymanie budynku Domu Ludowego
  • Utrzymanie cmentarza komunalnego.
 
Rokicie - utrudnienia w ruchu pojazdów
czwartek, 18 sierpnia 2011 00:00

W związku z realizacją budowy sieci wodno-kanalizacyjnej informujemy o utrudnieniach w ruchu pojazdów na terenie Rokicia - odcinek od Kościoła w stronę Starego Młyna. Zależnie od etapu prowadzonych prac można spodziewać się w tym rejonie ograniczenia lub chwilowego wstrzymania ruchu.

 
Deklaracja podłączenia posesji do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej
poniedziałek, 19 września 2011 00:00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie zwraca się z prośbą do osób zainteresowanych podłączeniem swoich posesji do kanalizacji lub wodociągu o zadeklarowanie podłączenia w terminie 3 miesięcy od oddania czynnej sieci wodociągowej / kanalizacyjnej.

Informuje się, że tylko nieruchomości chętne do podłączenia przed zakończeniem projektu mogą mieć wykonane odgałęzienie sieci kanalizacyjnej do granicy posesji a przy wodociągu zamontowane zasuwy odcinające.

Formularze deklaracji dostępne będą na zebraniu informacyjnym w dniu 25.09.2011 i w ustalonych na spotkaniu terminach.

 
Instalacja wodociągów i kanalizacji
poniedziałek, 05 września 2011 09:55

Zwracam się do mieszkańców Woli Radziszowskiej z uprzejmą prośbą o większe zainteresowanie przebiegiem instalacji wodociągów i kanalizacji w obrębie swoich działek.

Miesiąc prac pokazał, że często dochodzi do sytuacji konfliktowych, kiedy maszyny budowlane pojawiają się w obrębie posesji, których właściciele się tego nie spodziewają. Ponieważ wszyscy chcielibyśmy uniknąć nieporozumień, proszę o śledzenie na bieżąco przebiegu budowy. Ze swojej strony postaram się o przygotowanie informacji dotyczących planowanych prac. Na dzień dzisiejszy zarówno wodociągi jak i kanalizacja budowane są jednocześnie w kilku miejscach, zależnie od tego jakie maszyny zostały sprowadzone na plac budowy, jak na przebieg prac wpływa pogoda i dostawy materiałów.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że ten sposób prowadzenia budowy jest dla mieszkańców kłopotliwy ale pozwala realizować prace szybko  i z maksymalnym wykorzystaniem sprzętu znajdującego sie na budowie. Dlatego prosimy o wyrozumiałość  i ułatwienie wykonawcy dostępu do terenu. Wszystkim nam zależy na tym, żeby inwestycja została zakończona szybko, terminowo  i w możliwie najmniej uciążliwy sposób.

Sołtys

 
Wykonanie przyłączy do sieci wodociągowej
sobota, 10 września 2011 00:00

W latach 2009 do 2010 został zakończony pierwszy i drugi etap budowy wodociągu. Według dokumentacji technicznej przewidziano podłączenie 307 nieruchomości i taka ilość zasuw domowych została zamontowana. Do dzisiaj do wodociągu nie zostały przyłączone 154 nieruchomości, czyli około 50%.

Informujemy, że zasuwy pozostawione w ziemi po 2-3 latach będą nieużyteczne i właściciele, chcąc podłączyć się w przyszłości do sieci wodociągowej, będą musieli zamontować nowe zasuwy, co narazi ich na niepotrzebne koszty rzędu 800-1000 zł. Apelujemy do właścicieli nieruchomości, które zostały uwzględnione w I i II etapie budowy wodociągu, o możliwie szybkie wykonywane przyłącza wodociągowego.

Mając na uwadze doświadczenia z poprzednich etapów budowy, powiadamiamy, że na obecnym etapie budowy wykonawca będzie montował zasuwy tylko dla tych nieruchomości, których właściciele zadeklarują, że w terminie trzech miesięcy wykonają przyłącze wodociągowe.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Skawina

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 9