CEZ Skawina

CEZSkawina

Pogoda

Kalendarz

Odwiedziny

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 
 
Witamy w Woli Radziszowskiej
Remont mostu w Woli Radziszowskiej
sobota, 01 czerwca 2013 17:18

informacjaOd długiego czasu most w Woli Radziszowskiej oczekuje na remont. Obecny stan mostu wymaga pilnego wykonania niezbędnych napraw, dodatkowo stan nawierzchni stwarza zagrożenie dla ruchu drogowego i pieszych. Wyłączenie ważnego dla mieszkańców Woli Radziszowskiej odcinka drogi wymaga zmian w organizacji ruchu, dlatego naprawa została zaplanowana na okres wakacyjny.
Ze względu na duże utrudnienia dla mieszkańców Woli Radziszowskiej szczególnie związane z wykupem biletów na autobus MPK przez mieszkańców, dowozem dzieci do szkoły w Radziszowie, prowadzonymi pracami inwestycyjnymi (wodociąg i kanalizacja w całej Woli Radziszowskiej), w zarządzie Dróg Powiatowych w Krakowie podjęto następujące ustalenia w sprawie realizacji remontu mostu w Woli Radziszowskiej:

  • Remont mostu będzie trwał dwa miesiące: od 17.06.2013 do 16.08.2013. Ze względu na komunikację miejską czas remontu nie może być dłuższy niż dwa miesiące.

  • Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego przygotuje zastępczą organizację ruchu na okres remontu i z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem remontu, przekaże do wiadomości Gminy Skawina.

  • W okresie remontu autobus MPK numer 263 będzie kursować do stacji PKP Radziszów.

  • Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego informuje, że podczas prowadzonego remontu, przejście przez most (chodnik) będzie cały czas utrzymane dla mieszkańców.

  • Przez ostatnie dwa tygodnie czerwca tj. od 17.06 do 28.06.2013 Wydział Edukacji Zdrowia i Kultury zorganizuje dowóz dzieci busem drogą przez Lipki.

  • Sołtys wsi Wola Radziszowska po otrzymaniu z Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego niezbędnych informacji, poinformuje mieszkańców Woli Radziszowskiej o terminach prowadzonych prac i zmianach w kursowaniu autobusu MPK.
 
Zmiana przepisów dotyczących wywozu śmieci
poniedziałek, 25 marca 2013 21:26

Od stycznia 2012 roku zmieniła się ustawa o utrzymaniu czystości w gminach. Do tej pory mieszkańcy mieli prawo wyboru firm wywożących odpady. Obecnie, po zmianie przepisów, gminy na podstawie przetargu wybierają firmy wywożące śmieci oraz decydują o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach, częstotliwości wnoszenia opłat, a także o sposobie i zakresie świadczenia usług.

Właściciele nieruchomości muszą pamiętać o tym, aby do końca czerwca 2013 roku rozwiązać dotychczasowe umowy z firmami wywożącymi śmieci w celu uniknięcia podwójnych opłat za wywóz odpadów (jednej na rzecz gminy, drugiej – z tytułu dotychczasowej umowy).

Mieszkańcy Woli Radziszowskiej którzy mają podpisane umowy o wywóz odpadów komunalnych z MZU Sp. z o.o. z siedzibą w Skawine mogą skorzystać z ułatwienia, które zorganizowało Sołectwo Woli Radziszowskiej. W sklepach w Woli Radziszowskiej będą dostępne formularze rozwiązania umowy z MZU. Można wypełnić je na miejscu i zostawić w sklepie lub przekazać Sołtysowi. Na naszej stronie internetowej przedstawiamy wzór wypełnionego formularza oraz czysty formularz, który można wydrukować i wypełnić. Przy wypełnianiu formularza należy zwrócić uwagę, żeby data wypełnienia formularza była wcześniejsza niż 31.03.1013 roku.

Pobierz formularz rozwiązania umowy PDF

Przykład wypełnionego formularza

PrzykladRozwiazanieUmowyMZUMini

 
Budowa sieci kanalizacyjnej
piątek, 15 lutego 2013 17:15

Wszystkie sporne sprawy związane z budową sieci kanalizacyjnej można zgłaszać na zapleczu bazy firmy AG System

poniedziałki od godziny 11:00 do 12:00
środy od godziny 16:00 do 17:00

Dyżur będzie pełnił inspertor nadzoru p. Adam Sroka. Telefon kontaktowy 665 336 017.

 
Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Skawina
niedziela, 03 lutego 2013 00:00

Starosta Krakowski informuje  o przystąpieniu do realizacji modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Skawina – obszar wiejski.
Wykonawcą prac jest konsorcjum dwóch firm: PUGP GEOMIAR Sp. z o.o. I GEORES Sp. z o.o. Pracownicy w/w firm wykonujący prace geodezyjne będą posiadali identyfikatory ze zdjęciem zawierające imienne upoważnienie wystawione przez Starostwo Powiatowe w Krakowie, jak również koszulki odblaskowe z napisem „GEODEZJA” i nazwą firmy wykonawcy.
Wykonawca dokona na gruncie niezbędnych ustaleń i pomiarów geodezyjnych budynków i konturów użytków gruntowych w terenach zabudowanych, ponadto pozyska dane techniczne dotyczące budynków i lokali, a także informacje o sposobie wykorzystania gruntów.

Właścicieli oraz osoby władające nieruchomościami prosi się o udzielenie informacji o posiadanych budynkach i lokalach geodetom wykonującym pomiary terenowe. Zgodnie z Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym, pracownicy wykonawcy mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonania czynności związanych z wykonywanymi pracami. Jednocześnie, zgodnie z ustawą, właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić geodetom wykonanie prac terenowych.

W wyniku prac zostanie sporządzony projekt operatu opisowo – kartograficznego. O terminie i miejscu wyłożenia projektu do wglądu poinformuje Starosta Krakowski przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie i Urzędu Miasta i Gminy Skawina.
Termin zakończenia prac geodezyjnych został określony na 14 styczna 2014 roku.

Szczegółowe informacje zostaną przedstawione na Zebraniu Wiejskim wsi Wola Radziszowska, które odbędzie się w dniu 13 lutego 2013 roku o godzinie 18:00 w dużej sali Domu Ludowego.

 
Zmiana regulaminu biblioteki Publicznej
niedziela, 16 grudnia 2012 22:04

W związku z wprowadzeniem komputerowego systemu ewidencji wypożyczeń Biblioteka Publiczna w Woli Radziszowskiej informuje, że od 1 stycznia 2013 r. - zgodnie z regulaminem - będzie pobierać opłaty za materiały niezwrócone w terminie.

Do końca 2012 r. ogłaszamy "amnestię" - kary za przetrzymywanie książek nie będą pobierane. Mamy nadzieję, że czytelnicy skorzystają z okazji i zwrócą zaległe książki.

Przypominamy, że książki są wypożyczane na 1 miesiąc. Opłata za przetrzymanie wynosi 15 groszy od każdego egzemplarza za każdy dzień po terminie zwrotu.
Przed upływem miesiąca książki można prolongować o kolejny miesiąc: osobiście, telefonicznie, smsem lub e-mailem. Dane kontaktowe znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej  lub na stronie biblioteki.

 
Internet ZeiWifiNet - nowe pakiety oraz promocje
sobota, 27 października 2012 00:00

Zapraszamy Państwa do zapoznania sie z najnowszą ofertą oraz promocjami oferowanymi przez Naszego lokalnego dostawcę internetu firmę ZeiWifiNet. Po szczegóły oferty zapraszamy na stronę www.zeiwifinet.pl. Znajdziecie tam Państwo szczegółowy opis oraz cennik usług jak również aktualnie oferowane promocje.

ZeiWifiNet-banner

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 9