CEZ Skawina

CEZSkawina

Pogoda

Kalendarz

Odwiedziny

Naszą witrynę przegląda teraz 64 gości 
 
Witamy w Woli Radziszowskiej
Praca w bibliotece w Woli Radziszowskiej
wtorek, 15 października 2013 21:39

pracawbiblioteceBiblioteka w Woli Radziszowskiej poszukuje pracownika z wykształceniem humanistycznym na 1/4 etatu.

Chętnych prosimy o kontakt z biblioteką w Woli Radziszowskiej albo bezpośrednio z dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie, p. Michałem Grzeszczukiem.

 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Woli Radziszowskiej na rok 2013.
czwartek, 27 czerwca 2013 21:54

WywozSmieciPrzedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Woli Radziszowskiej, dotyczący nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady (miejsce prowadzenia działalności gospodarczej).

Prosimy o wystawianie pojemników/worków do odbioru do godziny 7:00. Jeżeli dzień wywozu odpadów jest dniem świątecznym, odbiór odpadów nastąpi w kolejnym dniu roboczym.

Termin odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych: 2 i 4 czwartek m-ca
Termin odbioru odpadów komunalnych segregowanych: 2 czwartek m-ca

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

Worek SZKŁO I METAL
•    butelki i słoiki po artykułach spożywczych
•    opakowania po kosmetykach
•    puszki po napojach
•    garnki
•    puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy);
•    drobny złom żelazny i metale kolorowe (metalowe narzędzia, rury, druty itp.)
•    metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników
•    folię aluminiową

Worek PAPIER
•    opakowania z papieru i tektury oraz karton;
•    zeszyty i książki w miękkich okładkach lub po usunięciu twardych
•    gazety i czasopisma
•    papierowe foldery, katalogi i prospekty
•    worki i torby papierowe, papier pakowy
•    papier biurowy i koperty
•    ścinki drukarskie oraz z niszczarek

Worek TWORZYWA SZTUCZNE
•    butelki po napojach (np. typu PET)
•    opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach)
•    opakowania po produktach spożywczych (kubki po jogurtach, margarynach)
•    plastikowe zakrętk;
•    plastikowe (czyste) torebki, worki, reklamówki i inne folie
•    plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach
•    opakowania wielomateriałowe


 
Zasady odbioru odpadów komunalnych
poniedziałek, 24 czerwca 2013 19:04

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Skawina” firmą, która od dnia 1 lipca 2013 r. będzie odbierała odpady z posesji położonych na terenie Miasta i Gminy Skawina jest:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski
30-841 Kraków, ul. Nad Drwiną 33
tel.       12 267 57 98
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

pojemnikZgodnie ze znowelizowaną Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są wyposażyć nieruchomość w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych. Zatem Mieszkaniec Gminy Skawina, aby wywiązać się z tego obowiązku powinien zakupić we własnym zakresie pojemnik lub skontaktować się z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MIKI w sprawie warunków użyczenia, dzierżawy lub zakupu pojemników o odpowiadającej pojemności. PW Miki przygotowało ofertę na dzierżawę i sprzedaż pojemników oraz na sprzedaż worków. Oferta zakupu, użyczenia lub dzierżawy dostępna jest tutaj.Zasady odbioru odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej:

1. Do zbierania odpadów zmieszanych (nieposegregowanych, lub nie będących surowcami wtórnymi), przeznaczone są pojemniki i kontenery o pojemności od 0,11 m3 do 1.1 m3 oraz worki foliowe o pojemności 60 l i 120 l.

2. Rodzaj ustawionych na terenie nieruchomości pojemników właściciel nieruchomości uzgadnia z wykonawcą odbierającym odpady komunalne.

3. Na nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej surowce wtórne gromadzone są w workach dostarczanych przez wykonawcę i oznaczonych napisem:

makulatura papier i tektura
szkło szkło i metale
tworzywa sztuczne - odpady wielomateriałowe i tworzywa sztuczne

4. Odpady zielone (liście, trawa gałęzie) gromadzone są w workach dostarczanych przez właściciela nieruchomości, o pojemności 120 l i 240 l.

5. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny gromadzone są w miejscu gromadzenia odpadów na nieruchomości.

 
Remont mostu w Woli Radziszowskiej
sobota, 01 czerwca 2013 17:18

informacjaOd długiego czasu most w Woli Radziszowskiej oczekuje na remont. Obecny stan mostu wymaga pilnego wykonania niezbędnych napraw, dodatkowo stan nawierzchni stwarza zagrożenie dla ruchu drogowego i pieszych. Wyłączenie ważnego dla mieszkańców Woli Radziszowskiej odcinka drogi wymaga zmian w organizacji ruchu, dlatego naprawa została zaplanowana na okres wakacyjny.
Ze względu na duże utrudnienia dla mieszkańców Woli Radziszowskiej szczególnie związane z wykupem biletów na autobus MPK przez mieszkańców, dowozem dzieci do szkoły w Radziszowie, prowadzonymi pracami inwestycyjnymi (wodociąg i kanalizacja w całej Woli Radziszowskiej), w zarządzie Dróg Powiatowych w Krakowie podjęto następujące ustalenia w sprawie realizacji remontu mostu w Woli Radziszowskiej:

  • Remont mostu będzie trwał dwa miesiące: od 17.06.2013 do 16.08.2013. Ze względu na komunikację miejską czas remontu nie może być dłuższy niż dwa miesiące.

  • Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego przygotuje zastępczą organizację ruchu na okres remontu i z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem remontu, przekaże do wiadomości Gminy Skawina.

  • W okresie remontu autobus MPK numer 263 będzie kursować do stacji PKP Radziszów.

  • Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego informuje, że podczas prowadzonego remontu, przejście przez most (chodnik) będzie cały czas utrzymane dla mieszkańców.

  • Przez ostatnie dwa tygodnie czerwca tj. od 17.06 do 28.06.2013 Wydział Edukacji Zdrowia i Kultury zorganizuje dowóz dzieci busem drogą przez Lipki.

  • Sołtys wsi Wola Radziszowska po otrzymaniu z Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego niezbędnych informacji, poinformuje mieszkańców Woli Radziszowskiej o terminach prowadzonych prac i zmianach w kursowaniu autobusu MPK.
 
Zmiana przepisów dotyczących wywozu śmieci
poniedziałek, 25 marca 2013 21:26

Od stycznia 2012 roku zmieniła się ustawa o utrzymaniu czystości w gminach. Do tej pory mieszkańcy mieli prawo wyboru firm wywożących odpady. Obecnie, po zmianie przepisów, gminy na podstawie przetargu wybierają firmy wywożące śmieci oraz decydują o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach, częstotliwości wnoszenia opłat, a także o sposobie i zakresie świadczenia usług.

Właściciele nieruchomości muszą pamiętać o tym, aby do końca czerwca 2013 roku rozwiązać dotychczasowe umowy z firmami wywożącymi śmieci w celu uniknięcia podwójnych opłat za wywóz odpadów (jednej na rzecz gminy, drugiej – z tytułu dotychczasowej umowy).

Mieszkańcy Woli Radziszowskiej którzy mają podpisane umowy o wywóz odpadów komunalnych z MZU Sp. z o.o. z siedzibą w Skawine mogą skorzystać z ułatwienia, które zorganizowało Sołectwo Woli Radziszowskiej. W sklepach w Woli Radziszowskiej będą dostępne formularze rozwiązania umowy z MZU. Można wypełnić je na miejscu i zostawić w sklepie lub przekazać Sołtysowi. Na naszej stronie internetowej przedstawiamy wzór wypełnionego formularza oraz czysty formularz, który można wydrukować i wypełnić. Przy wypełnianiu formularza należy zwrócić uwagę, żeby data wypełnienia formularza była wcześniejsza niż 31.03.1013 roku.

Pobierz formularz rozwiązania umowy PDF

Przykład wypełnionego formularza

PrzykladRozwiazanieUmowyMZUMini

 
Budowa sieci kanalizacyjnej
piątek, 15 lutego 2013 17:15

Wszystkie sporne sprawy związane z budową sieci kanalizacyjnej można zgłaszać na zapleczu bazy firmy AG System

poniedziałki od godziny 11:00 do 12:00
środy od godziny 16:00 do 17:00

Dyżur będzie pełnił inspertor nadzoru p. Adam Sroka. Telefon kontaktowy 665 336 017.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 9