CEZ Skawina

CEZSkawina

Pogoda

Kalendarz

Odwiedziny

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 
 
Witamy w Woli Radziszowskiej
Usługi kominiarskie na terenie sołectwa
piątek, 30 maja 2014 19:22

kominZakład Kominiarski nr 5 w Skawinie, ul. Konopnickiej 15, który wykonuje usługi na terenie sołectwa, uprzejmie informuje, że od dnia 1 maja 2014 roku okresowe czyszczenia przewodów kominowych będą odbywać się indywidualnie, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu.

Zgłoszenia przyjmowane będą pod numerami telefonów:
12 276-32-38, 662-278-287, 503-350-538
lub w Zakładzie Kominiarskim ul. Konopnickiej 15 w Skawinie.

Przypominamy właścicielom nieruchomości, że do przeprowadzania kontroli okresowych zobowiązuje artykuł 62 Prawa budowlanego. Zgodnie z treścią wskazanego artykułu, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Jeśli przewody okażą się niedrożne albo uszkodzone, to właściciele i zarządcy budynku muszą je naprawić na własny koszt.
Właściciele, którzy nie przeprowadzili rocznej kontroli, mogą zostać ukarani przez powiatowego inspektora nadzoru mandatem lub karą pieniężną, którą orzeka sąd grodzki. Poza tym bez przeglądu możemy mieć duże kłopoty z wypłatą odszkodowania, niezależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym mamy wykupioną polisę.

 
Pomoc dla Oli Szczyrbak
poniedziałek, 31 marca 2014 12:41

sercePodajemy dane kontaktowe pod którymi można uzyskać informacje dotyczące pomocy dla Oli Szczyrbak:

Wola Radziszowska 190
32-053 Wola Radziszowska
tel. 724 125 154
tel. 12 275 44 59

Rodzice dziękują za wszelką pomoc.

 
Numeracja Posesji
sobota, 01 lutego 2014 00:00

numeracjaPrzypominamy, że właścicele nieruchomości zabudowanej mają obowiązek oznaczyć ją stosownym numerem posesji . Numer posesji musi być umieszczony w miejscu dobrze widocznym z drogi, przy której stoi dom. Nie jest konieczne umieszczenie go na budynku - może być to furtka, brama lub ogrodzenie. Ważne aby numer był w nocy podświetlony. Przepisy nie regulują szczegółowo w jaki sposób ma być wykonane oznaczenie posesji. Forma i wielkość może być dowolna. Umieszczenie numeru posesji przy drzwiach wejściowych np. z tyłu budynku gdy nie jest on widoczny z drogi przy której znajduje się budynek jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 64 § 1 Kodeksu Wykroczeń, każdy kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Policjant lub Straż Miejska, jeżeli stwierdzi, że właściciel domu zapomniał o dopełnieniu obowiązku umieszczenia odpowiedniej tabliczki, zazwyczaj poucza go i daje kilkanaście dni na umieszczenie numeru posesji. Jeżeli jednak ktoś lekceważy obowiązujący przepis, wówczas może spodziewać się mandatu.

W jakim celu wprowadzono ten przepis? Każdy z nas chciałby bez problemu trafiać pod wskazany adres, otrzymywać przesyłki kurierskie. Należy liczyć się z tym, że nasza pani listonosz otrzyma zastępstwo na okres wakacji. Problem odnalezienia domu jest szczególnie istotny w Woli Radziszowskiej, gdzie nie ma nazw ulic a w numeracji domów nie ma żadnej reguły. Szybkie odnalezienie domu jest ważne dla ratowników medycznych, policji i strażaków - w sytuacji zagrożenia życia, każda minuta się liczy.

 
Godziny pracy biblioteki
piątek, 13 grudnia 2013 15:54

bibliotekaInformujemy, że biblioteka w Woli Radziszowskiej powraca do normalnych godzin pracy:

Poniedziałek 14:30 19:00
Wtorek 8:30 19:00
Środa 8:30 19:00
Czwartek 14:30 19:00
 
Zmiana cennika za wodę i odprowadzenie ścieków
sobota, 07 grudnia 2013 12:19

wodaNiniejszym zawiadamia się, że z dniem 1 styczna 2014 r. następuje zmiana taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Podane w tabeli ceny są cenami brutto (z podatkiem VAT). Cennik dotyczący poszczególnych odbiorców zostanie dostarczony wraz z najbliższym rachunkiem za wodę.

Cena za 1m3 dostarczonej wody 5,05 zł
Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 10,38 zł
Opłata abonamentowa za okres rozliczeniowy 11,12 zł
 
Komunikat GDDKiA Oddział w Krakowie w sprawie Beskidzkiej Drogi Integracyjnej
poniedziałek, 11 listopada 2013 20:58

bdismallWraca po raz kolejny temat budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie informuje, że zostały zakończone prace projektowe dotyczące etapu STEŚ II dla budowy drogi krajowej nr 52 na odcinku Bielsko Biała - Głogoczów (tzw. Beskidzkiej Drogi Integracyjnej). Dokumentacja będzie dostępna w siedzibie GDDKiA w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 25, w pok. 2 (na parterze) w terminie: 6.11.2013 do 21.11.2013, od wtorku do czwartku, w godz. 10.00 do 12.00.
Temat ten jest szczególnie ważny dla mieszkańców Woli Radziszowskiej, dlatego przypominamy, że na stronie internetowej GDDKiA opublikowane są różne warianty przebiegu nowej drogi. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z proponowanymi dotychczas projektami korzystając z podanych poniżej linków do stron internetowych:

Trasy planowanej budowy drogi krajowej nr 52 Bielsko Biała - Głogoczów, publikacja z dnia 15 września 2013

Powyższy link przedstawia mapy z naniesionymi różnymi wariantami projektowanej trasy. Następne odnośniki kierują na strony z informacją o miejscu i terminach udostępnienia dokumentacji - odpowiednio do stron internetowych GDDKiA i Urzędu Miasta i Gminy Skawina.

GDDKiA - raport z prezentacji społecznych, publikacja z dnia 5 listopada 2013

Informacja na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 9