CEZ Skawina

CEZSkawina

Pogoda

Kalendarz

Odwiedziny

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 
 
Witamy w Woli Radziszowskiej
Uchylenie zakazu odosobnienia drobiu
piątek, 07 kwietnia 2017 19:50

ptasia-grypaSzanowni Państwo,

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie uprzejmie informuje, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie uchylające nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie. Od 6 kwietnia 2017 r. ptactwo domowe może być wypuszczać na wolny wybieg.

Pozostają jednak pewne obostrzenia, między innymi ograniczające kontakt drobiu z dzikimi ptakami.

Według nowego prawa zakazane jest:

 • pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
   
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Zgodnie z rozporządzeniem rolnicy muszą przestrzegać środków bioasekuracji m.in.:

 • utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
   
 • zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki,
   
 • utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
   
 • przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
   
 • karmić i poić drób oraz ptaki utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę̨ przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
   
 • wyłożyć maty dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść́ i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
   
 • stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
   
 • stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rak przed wejściem do budynków inwentarskich,
   
 • oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
   
 • dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.
   
 • Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi weterynaryjne o wystąpieniu u drobiu objawów mogących świadczyć o wystąpieniu choroby wysoce zjadliwej grypy ptaków : zwiększonej śmiertelności, znaczącego spadku pobierania paszy i wody, drgawek, skrętów szyi, paraliżu nóg i skrzydeł, niezborności ruchów, duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki i nagłego spadku nieśności.
 
Uwaga! Możliwość wystąpienia ptasiej grypy!
czwartek, 05 stycznia 2017 15:01
informacja W związku z realnym zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, iż w przypadku wykrycia jej objawów u drobiu należy niezwłocznie powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Burmistrza lub najbliższą lecznicę dla zwierząt.


Objawy choroby u drobiu:

upadki, spadek spożycia paszy i wody, spadek nieśności, odbarwienie skorupy jaj, objawy ze strony układu oddechowego (rzężenie, charczenie, kichanie, kaszel), biegunka, zasinienie i obrzęk dzwonków i głowy, śluzowy wyciek z nosa, objawy nerwowe (niezborność ruchów, drgawki).

Do czasu przybycia odpowiednich służb należy wstrzymać się od wywożenia, wynoszenia i sprzedaży mięsa, innych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, zwłok, paszy, ściółki i innych przedmiotów znajdujących się w miejscu, w którym wystąpiły objawy wskazujące na ptasią grypę.

ptasia_grypa_m

W przypadku wykrycia objawów u drobiu należy niezwłocznie powiadomić:

Powiatowego Lekarza Weterynarii:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie
ul. Lublańska 11,
31-410 Kraków
tel./fax: 12 411 25 69,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub

Burmistrza:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
ul. Rynek 3,
32-050 Skawina
tel.: 12 277 01 53,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub najbliższą lecznicę dla zwierząt.

Zalecenia:

 • Drób należy utrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach;
 • Ptakom pozostającym w zamknięciu należy zapewnić dobre warunki zoohigieniczne;
 • Należy szczelnie zamykać pojemniki z paszą i wodą, aby zabezpieczyć je przed dostępem ptaków dzikich;
 • Przed wejściem do kurnika należy: umyć ręce i założyć odzież i obuwie ochronne, których nie używa się do innych prac, po wyjściu pozostawić odzież i obuwie ochronne w kurniku i ponownie umyć ręce;
 • Przed wejściem do gospodarstwa i do kurników należy rozłożyć maty nasycone roztworem odkażającym o właściwym stężeniu i dbać o jego stałe uzupełnianie;
 • Należy ograniczyć ruch ludzi postronnych i obcych pojazdów na terenie gospodarstwa (paszowozy, maszyny gospodarskie) oraz obrót drobiem.
 
Zdjęcia z Dożynek 2016
poniedziałek, 19 września 2016 12:46

Poniżej prezentujemy zdjęcia z XVIII Dożynek Powiatu Krakowskiego – Gmina Skawina 2016, które odbyły się w sierpniu, w Radziszowie.

dozynki2016_1m dozynki2016_2m dozynki2016_3m
dozynki2016_4m dozynki2016_5m dozynki2016_6m
dozynki2016_7m dozynki2016_8m
 
Szybka sieć światłowodowa w Woli Radziszowskiej
środa, 06 lipca 2016 12:41

fiberInformujemy mieszkańców Woli Radziszowskiej o trwającej akcji zbierana podpisów od osób, które wyrażają chęć skorzystania, obecnie lub w przyszłości, z dostępu do szybkiej sieci światłowodowej.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości użytkowania nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych, które są już od dłuższego czasu dostępne w miastach a ostatnio także w naszej okolicy. Na terenie wsi przybywa terenów przeznaczonych na zabudowę, powstają nowe domy, więc zadbajmy o to, żeby obszary te miały zapewnione nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne, nie tylko dostęp do energii elektrycznej, wody i kanalizacji, żeby stały się atrakcyjne dla obecnych i przyszłych mieszkańców.

 
Deklaracja chęci przyłączenia do szybkiego internetu w Woli Radziszowskiej
środa, 25 maja 2016 09:15

fiberlinknowyNa terenie Woli Radziszowskiej realizowana jest szybka sieć światłowodowa pozwalająca na korzystanie z nowoczesnych usług najwyższej jakości takich jak: internet, telewizja, telefon. Inwestycja prowadzona jest przez firmę Fiberlink, która ma już zrealizowanych wiele wdrożeń na terenie Małopolski, w tym w sąsiedztwie Woli Radziszowskiej: Borek Szlachecki, Buków, Gaj, Głogoczów, Izdebnik, Kalwaria Zebrzydowska, Krzywaczka, Lanckorona, Leńcze, Polanka Hallera, Radziszów, Rzozów, Zarzyce Małe, Zarzyce Wielkie i inne. Światłowód jest w tej chwili najbardziej pewnym sposobem dostępu do Internetu, telewizji czy telefonii. Możliwości kabli światłowodowych są znacznie wyższe, niż jesteśmy w stanie to obecnie wykorzystać, więc w przyszłości prędkości łączy z pewnością będą wzrastać.

Szerokopasmowy internet wybudowany w oparciu o światłowód ma wiele zalet:

 • Wysoka szybkość transmisji danych, bez porównania szybsza niż w wersji bezprzewodowej i w Neostradzie.
 • Możliwość korzystania jednocześnie z internetu, telefonu i telewizji.
 • Jakość połączenia nie zależy od warunków atmosferycznych jak ma to miejsce w internecie bezprzewodowym i telewizji satelitarnej.
 • Szybkość internetu nie zależy od odległości od centrali telefonicznej jak w przypadku Neostrady i tradycyjnego połączenia kablowego.
 • Niezawodność i odporność na zakłócenia.

W tej chwili, przez panie zamieszkałe w Woli Radziszowskiej, zbierane są podpisy od osób, które wyrażają chęć skorzystania, obecnie lub w przyszłości, z dostępu do sieci. Podpisanie dokumentu jest deklaracją chęci przyłączenia. Na tej podstawie zostanie przygotowane odpowiednie przyłącze na budowanej linii światłowodowej. Deklaracja nie jest podpisaniem umowy o świadczenie usług i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi. Gdy sieć będzie gotowa, osoba, która zadeklarowała chęć korzystania z sieci światłowodowej będzie mogła podpisać umowę o dostawę usługi zgodnie z wybranym przez siebie zakresem usług. Wtedy dopiero zostanie wykonane połączenie budynku z przygotowanym przyłączem.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z możliwości przyłączenia się do szybkiej sieci światłowodowej i podpisania deklaracji.

Sołtys i Rada Sołecka

 
Plan Odnowy Miejscowości Wola Radziszowska na lata 2016-2020
wtorek, 08 marca 2016 10:30

pom_wola_radziszowskaNa Zebraniu Wiejskim, które odbyło się 17.03.2016 został przedstawiony i zatwierdzony Plan Odnowy Miejscowości Wola Radziszowska na lata 2016-2020 opracowany przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych narzędzi dla odnowy wsi położonej w Gminie Skawina, jej rozwoju, a przez to poprawy warunków pracy i życia mieszkańców.
Istotną cechą planu jest jego zdecentralizowany, lokalny charakter. Obejmuje on teren jednej miejscowości i przygotowywany jest z inicjatywy oraz przez mieszkańców miejscowości przy współudziale przedstawicieli Gminy. Nowoczesna wieś ma za zadanie zapewnić swoim mieszkańcom godziwą jakość życia oraz zatrzymać młodzież na miejscu, nie jako „mini-miasto” wysoko zurbanizowane i konkurujące z ośrodkami miejskimi bogactwem oferty, ale właśnie jako „nowa wieś”: nowoczesna, lecz ceniąca i zachowująca swój wiejski charakter oraz kulturową specyfikę.

Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z ostateczną wersją Planu Odnowy Miejscowości Wola Radziszowska.


Sołtys i Rada Sołecka

Poprawiony: sobota, 19 marca 2016 15:53
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 9